skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

ไม่ต้องของ VISA พาสปอร์ตไทย ก็เที่ยวได้

เอาใจคนชอบเที่ยว วันนี้เราลองมาดูกันว่า มีประเทศอะไรบ้างที่นักเดินทางที่ถือ พาสปอร์ตไทย สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอ VISA  และสามารถอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลากี่วันกันค่ะ 

เราจะเรียงลำดับจากจำนวนวันน้อยสุดไปยังมากสุดนะคะ  

 

เริ่มกันที่  ประเทศที่สามารถพำนักอยู่ได้  14 วัน 

 

 

 

 

ประเทศที่สามารถพำนักอยู่ได้  15 วัน 

 

 

 

 

ประเทศที่สามารถพำนักอยู่ได้  30 วัน 

 

 

 

 

 

 

ประเทศที่สามารถพำนักอยู่ได้  90  วัน 

 

 

 

 

ประเทศที่สามารถพำนักอยู่ได้  180 วัน 

 

 

 

 

ประเทศที่สามารถพำนักอยู่ได้  365 วัน 

 

 

 

 

ตรวจสอบประเทศกันแล้วอย่าลืมมาเลือกใช้ Pocket wifi skyberry  ด้วยนะคะ  

ในเอเชีย เริ่มต้น 99 บาทต่อวัน (Zone A)

ยุโรปเริ่มต้น 199 บาทต่อวัน (Zone C)

world wide เริ่มต้น 399 บาทต่อวัน (Zone D)