Price List FAQ Book Now
Page Top

skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

UNITED KINGDOM

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สถานที่ล้ำค่าทางอารยธรรม

สิ่งมหัศจรรย์ หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีความยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่า ในทางประติมากรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งเหลือเชื่อ หรือไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะมีความสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ใหญ่ โตหรือวิจิตรพิสดารมากขนาดนี้ สิ่งมหัศจรรย์บางสิ่งของโลกถูกสร้างโดยมนุษย์ ซึ่งบางอย่างก็มีหลักฐานในการสร้างว่าสร้างขึ้นมาได้อย่างไร แต่บางอย่างก็ไม่มีหลักฐานในการสร้างว่าสร้างขึ้นมาได้อย่างไร
การจัดแบ่งสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม หรือในด้านการก่อสร้าง สามารถบ่งออกได้เป็น 3 ยุค หรือ 3 สมัย คือ

– สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยโบราณ
– สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยกลาง
– สิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์สมัยปัจจุบัน
เราขอนำสิ่งมหัศจรรย์ยุคกลางมาเสนอนะคะ ทำไมถึงต้องเรียกว่า? สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ก็เพราะว่า สิ่งเหล่านี้ในยุคกลางจะมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มากกว่ายุคโบราณที่ส่วนใหญ่พังทลายไปซะส่วนใหญ่ค่ะ
.
.
โคลอสเซียม (Colosseum)
.

.
สนามกีฬากลางแจ้งขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลีมาตั้งแต่ช่วงคริสตศักราชที่ 72 สร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิไททัส และกลายมาเป็นต้นแบบของสนามกีฬาในยุคปัจจุบัน เป็นศูนย์รวมความบันเทิงของชาวโรมันในยุคนั้น และยังเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของอาณาจักรโรม
.
.
.
สโตนเฮนจ์ (Stonehenge)
.

.
แท่งหินขนาดยักษ์น้ำหนักเป็นตันๆ จำนวน 112 ก้อน ที่ถูกจัดเรียงตัวขึ้นเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง กลางทุ่งราบซาริสเบอรี่ (Salisbury Plain) ทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วง 2,000 – 3,000 ปีก่อนคริศตกาล อาจใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือเพื่อใช้ดูตำแหน่งดวงดาวและฤดูกาล
.
.
.
หอเอนเมืองปิซ่า (Tower of Pisa)
.

.
หอระฆังทรงกระบอกแปดชั้นของโบสถ์คริสต์ ในเมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี สร้างขึ้นจากหินอ่อน มีความสูงประมาณ 56 เมตร ส่วนยอดของหอมีความเอียงห่างจากแนวตั้งฉากประมาณ 3.9 เมตร เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1173 แต่เมื่อสร้างถึงชั้นที่ 2 ฐานด้านหนึ่งของหอเริ่มมีการยุบตัว สถาปนิกจึงพยายามสร้างต่อโดยให้หอเอนกลับไปอีกด้านหนึ่งเพื่อถ่วงสมดุล แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากเกิดสงคราม ต่อมาภายหลังจึงได้มีการก่อสร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1372 รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 177 ปี
.
.
.
วิหารเซนต์โซเฟีย หรืออายาโซเฟีย (Hagia Sophia)
.

สร้างขึ้นโดยจักพรรดิคอนสแตนติน เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปีจึงแล้วเสร็จ เดิมเป็นโบสถ์ประกอบพิธีของคริสต์ศาสนา ปี ต่อมาพระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามได้ดัดแปลงโบสถ์นี้เป็นสุเหร่าอิสลาม แต่ได้คงรูปแบบเดิมไว้ และได้เพิ่มเติมศิลปะอิสลามเข้าไปทำให้กลายเป็นศิลปะคริสเตียน ผสมกับศิลปะอิสลามงดงามมาก ภายในมีเสาค้ำสลักลวดลายประดับไว้อย่างงดงาม หลังคาเป็นรูปโดมแบน มีหอล้อมรอบจำนวนมาก
วิหารแห่งนี้ทั้งโดนแผ่นดินไหว ถูกไฟไหม้หลายต่อหลายครั้ง ผ่านการแย่งชิงระหว่างสองศาสนา คือคริสต์และอิสลามมาตั้งหลายรอบ ตลอดระยะเวลากว่าพันปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังตระหง่านคงทนอย่างมีมนต์ขลังต่อไป ปัจจุบันอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของตุรกี
.
.
.
หากใครอยากไปชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหล่านี้ อย่าลืมเช่า Skyberry Pocket WiFi ไปด้วยนะคะ เพียงเครื่องเดียว ใช้อินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก สะดวกสุดๆ แถมราคาสบายกระเป๋า
.