skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

Skyberry’s Package Can USE ?

สงสัยกันมั้ยเราปริมาณอินเทอร์เน็ตแต่ละเวปไซต์ที่เราใช้ไปนั้นใช้ Data ประมาณเท่าไหร่กันบ้าง ? 

 

วันนี้เรามีข้อมูลการใช้งานคร่าวๆมาฝากกันค่ะ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้งานได้ง่ายขึ้นเราจะเทียบกับ แพคเกจ ของ Skyberry นะคะ ใช้งานได้มากแค่ไหน ?? 

 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านด้วยนะคะ