skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

หนังสือเดินทางทำที่ไหนได้บ้าง ?

 

หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญที่ทุกคนต้องมีติดตัวเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ หนังสือเดินทางจะต้องทำที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งทางกรมการกงสุลได้จัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวไว้ทั่วประเทศ

ปัจจุบัน ผู้ที่ต้องการทำพาสปอร์ต สามารถกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจองคิวการทำพาสปอร์ตออนไลน์ ได้แล้วที่  www.passport.in.th  โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ 5 วัน ทั้งนี้หากไม่สามารถไปทำพาสปอร์ตได้ตามวันที่จองไว้จะต้องรออีก 30 วัน จึงจะดำเนินการจองออนไลน์ได้อีกครั้ง ค่ะ

 

เอกสารในการยื่นคำร้องเพื่อทำพาสปอร์ต

กรณีทำใหม่

 

บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง  1 ฉบับ

 

กรณีต่ออายุ หรือ เล่มเดิมสูญหาย

 

หนังสอเดินทางเล่มเดิม ฉบับจริง  1 ฉบับ

บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ

ใบแจ้งความ ( กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานสูญหาย )

 

ค่าธรรมเนียม

 

ค่าธรรมเนียมพาสปอร์ต 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดสงไปรษณีย์   (EMS)   40 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดสงไปรษณีย์  (Passport Speed Post – PSP)   60  บาท

หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี และสำนักงานฯ  MRT คลองเตย

 

สถานที่ทำหนังสือเดินทาง 

 

 

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 

          ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
          เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. 

 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนาศรีนครินทร์

          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา-ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี 
          เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. 

 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า  

          ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 
           เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. 

 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 
           เวลาทำการ : เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. 

 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย กรุงเทพฯ 

          ที่อยู่ : สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีคลองเตย ชั้น Retail 
           เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

]

ภาคเหนือ 

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

          ที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
          เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
          โทรศัพท์ : 0 5317 5375, 0 5317 5374 (โทรสาร)

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
          เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
          โทรศัพท์ : 0 5311 2291-2, 0 5311 2293 (โทรสาร)

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

          ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
          เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ 

          ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
           เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี 

          ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

          ที่อยู่ : หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
          เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี 

          ที่อยู่ : อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลัง ผั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
          เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา 

          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ชั้น 3 เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
           เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 

ภาคตะวันออก

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี 

          ที่อยู่ : อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  
         เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

          ที่อยู่ : ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
         เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

 

ภาคใต้

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

          ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
          เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต 

          ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
          เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา 

          ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
           เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

          – สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา 

          ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
          เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

www.passport.in.th

http://www.consular.go.th