skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

10 พาสปอร์ต ทรงอิทธิพล ประจำปี 2019

 

 

 

จากการจัดอันดับพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพล ประจำปี  2019  โดยทาง website  : www.henleypassportindex.com อันดับ 1 ยังคงเป็น ผู้ถือพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางญี่ปุ่นและสิงคโปร์ที่ยังคงครองแชมป์อันดับ 1  ซึ่งสามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ 190 ประเทศโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า 

สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆโดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ที่ 77  ประเทศ​ ซึ่งถูกจัดอันดับอยู่ที่ ลำดับที่ 66  ของการจัดลำดับครั้งนี้ 

เกริ่นกันมาขนาดนี้ เราไปสำรวจ 10  อันดับแรกกันเลยค่ะ 

 

เริ่มกันที่ อันดับ  10

สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ 180 ประเทศโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า ได้แก่ประเทศ Slovenia , Latvia , Hungary , Iceland

 

 

 

อันดับที่ 9

สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ 181 ประเทศโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า ได้แก่ประเทศ Australia , Slovakia , Lithuania 

 

 

อันดับที่ 8

สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ 182 ประเทศโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า ได้แก่ประเทศ  New Zealand

 

 

อันดับที่ 7

สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ 183 ประเทศโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า ได้แก่ประเทศ  Malta , Czech Republic

 

 

อันดับที่ 6

สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ 184 ประเทศโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า ได้แก่ประเทศ   United Kingdom , Ireland , Norway , Belgium , United State , Switzerland , Greece , Canada

 

 

 

 

 

 

อันดับที่ 5

สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ 185 ประเทศโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า ได้แก่ประเทศ   Austria , Portugal , Netherlands

 

 

อันดับที่ 4

สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ 186 ประเทศโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า ได้แก่ประเทศ   France , Sweden , Spain 

 

 

 

อันดับที่ 3 

สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ 187 ประเทศโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า ได้แก่ประเทศ   Luxembourg , Italy , Denmark

 

 

อันดับที่ 2

สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ 188 ประเทศโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า ได้แก่ประเทศ   Finland , South Korea 

 

 

อันดับที่ 1 

สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ 190 ประเทศโดยได้รับการยกเว้นวีซ่า ได้แก่ประเทศ  Japan , Singapore 

 

 

 

 

ประเทศไทย ของเราอยู่ใน อันดับที่ 66 สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ 77 ประเทศ

 

 

 

 

ตรวจสอบประเทศกันแล้วอย่าลืมมาเลือกใช้ Pocket wifi skyberry  ด้วยนะคะ      

ในเอเชีย เริ่มต้น 99 บาทต่อวัน (Zone A) 

ยุโรปเริ่มต้น 199 บาทต่อวัน (Zone C)

world wide เริ่มต้น 399 บาทต่อวัน (Zone D)