Price List FAQ Book Now
Page Top

skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

New Berry Mobile Shop @ศรีราชา

ย้ายร้านแล้วจ้า

ร้าน Berry Mobile สาขาศรีราชา ได้ย้ายมาเปิดที่ฝั่งตรงข้าม The best Planet ใกล้กับ Robinson ศรีราชา

.
.

หลังจากย้ายมาทางเราได้ทำบุญขึ้นร้านใหม่เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาค่ะ

.
.

.
.

.
.

ไปดูบรรยากาศภายในร้านกันค่ะ

.
.

.
.


.
.


.
.

.
.