Price List FAQ Book Now
Page Top

skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

Asean Zone A

Asean Zone A ของ Skyberry 

 

 

 

       อย่างที่ทราบกันค่ะ Skyberry pocket WiFi เป็น WiFi ที่สามารถใช้งานได้กว่า 120 ประเทศทั่วโลก จึงทำให้อัตราค่าบริการแตกต่างกันไปค่ะ โดยทาง Skyberry ได้แยกราคาของแต่ละประเทศไว้เป็น Zone ค่ะ

 

      อะๆ แต่ละ Zone ที่คุ้นๆ กันเราไม่ได้แยกตามทวีปเป็นหลักนะคะ เราจะใช้จากความนิยมเดินทางของประเทศนั้นมาแบ่งร่วมด้วยค่ะ เราจึงใช้ Zone A B C และ D แทนค่ะ

 

 

Zone A จะมีทั้งหมด 10 ประเทศตามนี้เลยค่ะ โดยทั้งหมดจะอยู่ในทวีปเอเชียของเราค่ะ 
Cambodia, Hong Kong, Japan, Malaysia, South Korea, China, Indonesia, Macao, Singapore, Taiwan

10 ประเทศนี้สามารถใช้งานด้วยกันได้ด้วยนะคะ ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่ก็ใช้ได้มากกว่า 1 ประเทศ ในทริปเดียวกัน 

ค่าบริการของ Zone A จะเริ่มต้นที่ 99 บาทต่อวันค่ะ 

 

 

Skyberry Pocket WiFi  Asean Zone A 

 

 

แต่สำหรับ ญี่ปุ่น จะมีแพคเกจ 4G Unlimited data เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะ