Price List FAQ Book Now
Page Top

skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

Asean Zone B

Asean Zone B ของ Skyberry

 

 

       อย่างที่ทราบกันค่ะ Skyberry pocket WiFi เป็น WiFi ที่สามารถใช้งานได้กว่า 120 ประเทศทั่วโลก จึงทำให้อัตราค่าบริการแตกต่างกันไปค่ะ โดยทาง Skyberry ได้แยกราคาของแต่ละประเทศไว้เป็น Zone ค่ะ

 

      อะๆ แต่ละ Zone ที่คุ้นๆ กันเราไม่ได้แยกตามทวีปเป็นหลักนะคะ เราจะใช้จากความนิยมเดินทางของประเทศนั้นมาแบ่งร่วมด้วยค่ะ เราจึงใช้ Zone A B C และ D แทนค่ะ

 

Zone  B จะมีทั้งหมด 7 ประเทศตามนี้เลยค่ะ โดยทั้งหมดจะอยู่ในทวีปเอเชียของเราค่ะ
India, Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Vietnam, Lao People’s Democratic Republic, Nepal

 

ซึ่ง 7 ประเทศเหล่านี้สามารถใช้งานด้วยกันได้นะคะ โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่ก็สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ประเทศในทริปเดียวกัน 

 

แพคเกจเริ่มต้นของ Zone B จะเริ่มต้นที่ 149 บาทต่อวัน

 

 

Skyberry Pocket WiFi  Asean Zone B