Price List FAQ Book Now
Page Top

skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

Europe Zone C

Europe Zone C ของ Skyberry

 

 

 

อย่างที่ทราบกันค่ะ Skyberry pocket WiFi เป็น WiFi ที่สามารถใช้งานได้กว่า 120 ประเทศทั่วโลก จึงทำให้อัตราค่าบริการแตกต่างกันไปค่ะ โดยทาง Skyberry ได้แยกราคาของแต่ละประเทศไว้เป็น Zone ค่ะ

 

      อะๆ แต่ละ Zone ที่คุ้นๆ กันเราไม่ได้แยกตามทวีปเป็นหลักนะคะ เราจะใช้จากความนิยมเดินทางของประเทศนั้นมาแบ่งร่วมด้วยค่ะ เราจึงใช้ Zone A B C และ D แทนค่ะ

 

Zone C จะมีทั้งหมด 72 ประเทศตามนี้เลยค่ะ 
Australia, New Zealand, Guam, Saipan, Hawaii, Iceland, Ireland, United Kingdom, Guernsey, Gibraltar, Italy, Wales, Estonia, Netherlands, Austria, Åland Islands, Cyprus, Greece, Croatia, San Marino, Jersey, Switzerland, Sweden, Scotland, Spain, Slovakia, Slovenia, Svalbard and Jan Mayen, Serbia, Czech Republic, Denmark, Faroe Islands, Germany, Norway, Hungary, Vatican City State, Finland, France, Bulgaria, Belgium, Portugal, Poland, Malta, Isle of Man, Monaco, Latvia, Lithuania, Lichtenstein, Luxembourg, Romania, Russian Federation, United States, Alaska, Canada, Argentina, Guadeloupe, Colombia, Guiana, Mexico, United Arab Emirates, Israel, Qatar, Turkey, Réunion, Mayotte, South Africa, Canary islands, Sark Island, Balearic Islands, Madira Islands, Alderney Island, Azores islands

 

ซึ่ง 72 ประเทศเหล่านี้สามารถใช้งานด้วยกันได้นะคะ โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่ก็สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ประเทศ ในทริปเดียวกัน 

 

ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะ ถ้าเราเดินทางจากเมืองไทยไปยัง ยุโรปหรืออเมริกา หากมีการต่อเครื่องในประเทศอื่นที่อยู่ในโซน A หรือ B สามารถนำ Skyberry มาใช้งานได้เช่นเดียวกัน 

 

แพคเกจเริ่มต้นของ Zone C  จะเริ่มต้นที่ 199 บาทต่อวัน

 

 

Skyberry Pocket WiFi  Europe Zone C