Price List FAQ Book Now
Page Top

skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

อยู่ต่างประเทศโอนเงินผ่านมือถือได้หรือไม่ ?

 

 

การใช้แอพลิเคชั่นธนาคารสำหรับโอนเงิน เมื่ออยู่ต่างประเทศ

 

 

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของเราเอง ในช่วงที่เราเดินทางไปต่างประเทศ อาจจะทำได้ค่อนข้างยาก แต่ปัจจุบันนี้มีความสะดวกและง่ายมากขึ้น เพียงแค่เราต้องค่าการใช้งานแอพพลิเคชั่นของธนาคารที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันให้สามารถทำธุรกรรมผ่านสัญญาน WiFi ได้ เพียงแค่นี้เราก็สามารถโอนเงินได้ง่ายๆเมื่ออยู่ต่างประเทศค่ะ

 

 

สำหรับการตั้งค่าหรือการเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นธนาคารบางธนาคารอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตจากมือถือของเบอร์ที่เราสมัครกับธนาคารก่อน ในการลงทะเบียนครั้งแรก หลังจากนั้นจึงจะสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นด้วยสัญญาณ WiFi ได้ และยังมีบางแอพพลิเคชั่นที่สามารถเลือกเปิดปิดการใช้งานได้เองตลอดเวลาอีกด้วยค่ะ 

 

ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น ธนาคารแต่ละธนาคารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางธนาคารที่ใช้บริการโดยตรงสำหรับการตั้งค่าการเปิดใช้งานผ่าน WiFi