Price List FAQ Book Now
Page Top

skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

WiFi calling ใช้สัญญาณจาก Skyberry ได้หรือไม่

 

ค่าโทรศัพท์จากต่างประเทศ อย่างที่รู้ๆกันว่ามีค่าบริการค่อนข้างสูง หลายคนๆ จึงเลือกใช้การโทร หรือ การใช้วีดีโอคอล ผ่านplatform อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น application chats  หรือ สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ แทนการโทรด้วยเบอร์มือถือ แต่ถ้าหากเราต้องการติดต่อแบบทันที ไม่สามารถรอให้คนที่เราติดต่ออ่านข้อความของเรา เราก็อยากจะใช้การโทรด้วยเบอร์มือถือ 

 

 

การโทรด้วย WiFi  หรือ WiFi Calling  

เป็นบริการที่ช่วยให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรติดต่อกับเบอร์มือถือของไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรออกหรือรับสาย เพียงแค่อุปกรณ์มือถือของเราเชื่อมต่อกับสัญญานไวไฟ เราก็สามารถติดต่อกับเพื่อนๆ หรือญาติ ผ่านเบอร์ได้แล้ว โอ๊ยย สะดวกไม่ไหว !!

ทริปนี้ ไม่ต้องจ่ายค่าโทรแสนแพงอีกแล้ว  เพียงแค่หา สัญญาน WiFi , Free WiFi หรือ การเช่า Pocket wifi ไปด้วย เราก็สามารถโทรกลับไทยได้แล้วววว