Price List FAQ Book Now
Page Top

skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

Skyberry GIGA-UP Campaign “ ใช้เน็ตได้มากขึ้น ในราคาเท่าเดิม ”

 

Skyberry เพิ่มประสบการณ์ใช้งาน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุดให้สามารถใช้งานได้มากขึ้น ในราคาเท่าเดิม เชื่อมต่อไม่มีสะดุด ครอบคลุมทั้งญี่ปุ่น เอเชีย ยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอีกกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

 

Easy Plan

เพิ่มปริมาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด จากเดิม 300 MB/วัน เป็น  1 GB/วัน ราคาเริ่มต้น 99 บาท/วัน

 

Extra Plan

เอาใจคนใช้เน็ตเยอะ เพิ่มปริมาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด จากเดิม 1 GB/วัน เป็น 3 GB/วัน ราคาเริ่มต้น 299 บาท/วัน

 

Japan premium 

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุดไม่จำกัด ราคา 280 บาทต่อวัน สำหรับประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

 

*** Easy Plan & Extra Plan เมื่อครบตามเงื่อนไข ความเร็วจะลดลงเหลือ 256 Kbps แต่ยังคงสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ***

 

ระยะเวลาแคมเปญ

 วันที่ 1 เดือนมีนาคม 2566 ถึง วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2566

 

วิธีการจอง 

จองผ่าน Website

 

 

จองผ่าน LINE OA : @skyberry

 

 

ครอบคลุมประเทศดังนี้

 

***  ระงับการให้บริการการเช่า Pocket wifi สำหรับใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ชั่วคราว ***

***  Temporarily suspended Pocket Wifi rental for USA  ***

 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ Skyberry GIGA – UP Campaign

 

1.ค่าใช้บริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

2.ในการยกเลิกการใช้บริการสามารถดำเนินการได้ก่อนการใช้งานล่วงหน้า 6 วัน จะรับเงินคืนเต็มจำนวน หากแจ้งช้ากว่า 6 วัน จะไม่ได้รับเงินคืนค่าเช่า 100%

 

3.อุปกรณ์นี้ใช้งานได้ในพื้นที่ที่ให้บริการตามเครือข่ายสัญญาณในแต่ละประเทศที่กำหนด แต่ในบริเวณดังกล่าวก็มีบางจุดที่เป็นพื้นที่อับสัญญาณหรือสัญญาณเข้าถึงยาก เช่น

ในอาคาร ใต้ดิน พื้นที่ห่างไกล อุโมงค์ ภูเขาและพื้นที่ทะเล เป็นต้นเมื่อพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าใช้บริการ

 

4.มีกรณีที่อินเตอร์เน็ตความเร็วลดลง ไม่เสถียร หรือถึงขั้นไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาหนึ่งขึ้นอยู่กับความแออัดของสัญญาณหรือสภาพแวดล้อมพื้นที่นั้นๆ

 

5. Fair Usage Policy เนื่องจาก skyberryเป็นการให้บริการโดยผ่านเครื่อข่ายโดยตรงของแต่ละประเทศซึ่งสามารถให้บริการในปริมาณการสื่อสารเป็นปกติทั่วไป ทั้งนี้เมื่อมีการใช้งานสื่อสารข้อมูลเป็นจานวนมากทำให้ผู้ใช้บริการถูกจำกัดปริมาณการสื่อสารโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศนั้น ๆทั้งนี้เพื่อคงคุณภาพของเครือข่ายและการใช้งานคลื่นวิทยุที่เป็นธรรมด้วยเหตุผลนี้อาจทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขาดหายความเร็วในการสื่อสารอาจจะลดลง หรือถูกระงับสัญญาณได้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในความเร็วปกติโปรดหลีกเลี่ยงการดูไฟล์วีดีโอเป็นระยะเวลานาน หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการเมื่อเกิดปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณดังกล่าว

 

6.ในกรณีที่คืนเครื่องล่าช้า จะคิดค่าบริการเท่ากับค่าเช่าต่อวันตามแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือก จนกว่าจะนำเครื่องมาคืน พร้อมกับค่าบริการเสริมต่าง ๆ ทั้งนี้ในกรณีที่คืนเครื่องล่าช้ามากกว่า 5 วัน จะคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับราคาค่าชดเชยความเสียหายเช่นเดียวกับการทำเครื่องหาย ซึ่งจะรวมถึงตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด

 

7.ในกรณีทำเครื่องสูญหายจะมีค่าปรับอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเครื่อง

※ในกรณีที่ซื้อประกันเครื่องหายไว้ บริษัทฯ รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหาย(เฉพาะตัวเครื่องไม่รวมอุปกรณ์เสริม) ที่เกิดขึ้น 70% (บริษัทรับผิดชอบ 70%, ลูกค้ารับผิดชอบ 30%) 

 

8.ในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อที่ โทร LINE official account :@skyberry หรืออีเมลล์ได้ที่support-th@skyberry.me อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคืนเงินค่าใช้บริการสำหรับช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ โปรดทำความเข้าใจตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

9.การคืนเครื่องทางไปรษณีย์หรือแมสเซนเจอร์ มีค่าบริการ 200 บาท (ไป – กลับ )

※ เลือกคืนทางไปรษณีย์ : ลูกค้าคืนเครื่องผ่านทางไปรษณีย์ในวันถัดไปของวันสุดท้ายที่ทำการจอง ทางเราจะเตรียมซองสำหรับส่งคืนให้ลูกค้า

※ เลือกคืนทางแมสเซนเจอร์ : แมสเซนเจอร์จะเข้าไปรับเครื่องในวันถัดไปของวันสุดท้ายที่ทำการจอง

*ถ้าพบการใช้งานหลังจากวันสุดท้ายที่ทำการจอง โปรดเข้าใจว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม