skyberry

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศต้อง Skyberry

02-105-4568
contact application form

แจ้งวันหยุดประจำปี 9 - 10 กันยายน 2561

 

เรียนลูกค้า Skyberry ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

 

เนื่องด้วยบริษัทฯ จัดให้มีการสัมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ
บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงวันหยุดทั้งสาขากรุงเทพฯ และศรีราชา ดังนี้

 

 

■ เบรี่โมบาย สาขากรุงเทพฯ หยุดดำเนินการระหว่างวันอังคารที่ 9 ถึง วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
■ เบรี่โมบาย สาขาศรีราชา หยุดดำเนินการระหว่างวันอังคารที่ 9 ถึง วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เช่นกัน

 

■ ในระหว่างวันหยุดดังกล่าวลูกค้าสามารถรับ-คืนเครื่องได้ดังนี้

 

1. กรณีลูกค้ารับ-คืนเครื่องที่ร้าน ลูกค้าจะไม่สามารถมารับ-คืนเครื่องได้ในระหว่างวัดหยุดข้างต้น
ดังนั้นจึงขอให้ลูกค้ารับ-คืนก่อนหรือหลังวันหยุดดังกล่าว

 

2. กรณีลูกค้ารับเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์
สำหรับลูกค้าต้องการรับเครื่องในระหว่างวันที่ 8-15 ตุลาคม (หรือลูกค้าที่ต้องการใช้งานระหว่างวันที่ 8-15 ตุลาคม)
ขอให้ดำเนินการจองทั้งการจองโดยตรงที่ร้านเบรี่โมบาย หรือการจองผ่านทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 23:59 น.
※แนะนำให้ลูกค้ามารับเครื่องโดยตรงที่ร้านเบรี่โมบาย เนื่องจากอาจมีความล่าช้าในการจัดส่งทางไปรษณีย์

 

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
=====================================